Från bolagsbildning till likvidation

Aktiebolagstjänst startade sin verksamhet 1979 och hjälper sina kunder i första hand med bolags- och föreningsrättsliga frågor i allt från bildande till likvidation. 
Vi arbetar också med redovisning, lönehantering, registrering av varumärken och domännamn över hela världen samt driver webbhotell.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Leif Malmborg
VD
leif@ab.se


Beställ aktiebolag online

Hjälp och rådgivning
under hela processenÄndra företrädare

Byta styrelse, revisor
och liknade ändringarVarumärken

Vi hjälper er med registrering av varumärken i Sverige och utomlands

Registrera varumärke

Avveckling av bolag

Vi likviderar och
snabbavvecklarLäs om likvidation / Snabbavveckling
Offert för snabbavveckling
Senaste nytt

Prisändringar vid årsskiftet 2013/2014

Likvidationer Frivillig likvidation enligt 25 kap. 1 § aktiebolagslagen eller 11 kap. 1 § före...

Prishöjningar 1 januari 2014

Den 1 januari 2014 höjer vi priserna på en del av våra tjänster, bl a likvidationer och utländs...

Bolagsverket tar över

Den 1 nov 2013 övertog Bolagsverket från länsstyrelserna ansvaret i två bolagsrättsliga frågor...

Ändrade regler för kassaregister

Regeringen föreslår ändringar i skatteförfarandelagen avseende kassaregister. Ändringarna före...

Hitta fler senaste nytt här >>

buydrugshere.com
Copyright © 1996-2016 Aktiebolagstjänst. Alla rättigheter reserverade.
Tel: 018-69 28 70
Fax: 018-14 50 20
E-post: uppsala@ab.se
Uppsala
Bangårdsgatan 13
753 20 Uppsala
Tel: 08-24 83 40
Fax: 08-20 39 63
E-post: info@ab.se
Stockholm
Box 45088
104 30 Stockholm