EU reglerar AI

EU delar upp AI i olika risknivåer och ju högre risk för de enskildes intgritet desto högra krav ställs på den reglering som varje land måste införa. Men även olika former av stöd testmöjligheter för företagens utvcklig av innovativ AI ska utvecklar nationellt.