Bättre skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar

Den 1 december träder nya regler i kraft för skulder till staten och kommuner De nya reglerna innebär att uppgifter om dessa skulder inte leder till en betalningsanmärkning förrän den betalningsskyldige har fått möjlighet att betala eller bestrida kravet om skulden. De nya reglerna innebär också att sekretesskyddet förbätras, så att äldre betalda skulder mer … Read more

Aktiebolagstjänst erbjuder helt digitaliserad redovisning

I dag finns möjligheten att helt digitalisera företagets redovisning: Fotografera din kvitton och sände in dem rakt in i redovisningen. Låt dina leverantörer maila sina fakturor till en särskild e-postadress där fakturorna automatiskt avläses och går in i bokföringen. Eller så för leverantören  posta fakturorna till en boxadress där de skannas och går in i … Read more

Redovisning för utländska filialer i Sverige

Genom en lagändring förtydligades att utländska filialer i Sverige ska för sin redovisning följa svenska bokföringslagen. Bokföringsskyldighet Ett utländskt företag som ska bedriva näringsverksamhet i Sverige genom en filial är bokföringsskyldigt i Sverige för denna verksamhet. Filialen ska ha en egen bokföring som är skild från det utländska företagets bokföring. För filialens bokföring gäller detsamma … Read more