RUT-utredningen föreslår att rutavdraget höjs och utökas med fyra tjänster:

  Tvätt vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten. Möblering av bostad, inklusive montering av nya möbler. Transport av bohag till andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande där bohaget kan komma till återanvändning samt till och från magasinering. Enklare tillsyn av bostad, t.ex. ett fritidshus. Förslaget innebär även att rutavdraget höjs till 75 000 kr per person och … Read more

Ändrade moms-regler vid e-handel mot konsumenter

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss nya regler för moms för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster. Regeringen föreslår att undantaget från mervärdesskatt vid import av försändelser med lågt värde slopas. Det föreslås också att innehavaren av elektroniska marknadsplatser (webbplattformar) i vissa fall blir skattskyldiga för moms avseende försäljning av varor från säljare i ett … Read more

Förenklingsregler vid överföring till avropslager

Den 1 januari 2020 infördes förenklingsregler vid överföring av varor till ett avropslager, d.v.s. ett lager från vilket i förväg kända köpare vid behov kan förvärva varor. Reglerna innebär att överföring av varor från Sverige till ett avropslager i ett annat EU-land inte behöver jämställas med en omsättning. Motsvarande överföringar från ett annat EU-land till … Read more

Förstärkt FoU-avdrag från 1 april

Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning och utveckling i ett företag, det så kallade FoU-avdraget, fördubblas från 10 till 20 procent. Dessutom höjs taket för nedsättningen från 230 000 kr till 450 000 kr per månad. FoU-avdraget innebär att företag som anställer personer som arbetar med forskning och utveckling betalar en lägre arbetsgivaravgift. Regeringens … Read more

Kontrolluppgifter för kapitalinkomster ska lämnas

Inga kontrolluppgifter för lön och pension i år Förra året vid den här tiden skickade arbetsgivare och pensionsutbetalare ut kontrolluppgifter till alla som de betalat ut lön eller pension till. I år kommer de inte att göra det, eftersom inkomster och skatter under 2019 istället har redovisats löpande, månadsvis och individuellt för varje person. För … Read more