Regeringen har beslutat om förlängning av tillfälliga åtgärder i sjukförsäkringen

Regeringen har idag fattat beslut i de, sedan tidigare aviserade, förlängarna för vissa tillfälliga åtgärder i sjukförsäkringen till 30 april 2021. Här följer de tillfälliga åtgärder som regeringen har beslutat om att förlänga till 30 april 2021: Ersättning för karensavdrag med ett schablonbelopp om 810 kr. Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna med … Read more

Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda

Sedan 2017 finns en möjlighet att få en nedsättning av arbetsgivaravgifterna när en första person dom anställs i företaget. I lagrådsremissen föreslås att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för den först anställda tillfälligt utvidgas. Den tillfälliga utvidgningen av nedsättningen ska gälla företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer samt företag som … Read more

Ytterligare utökning av möjligheterna till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

Regeringen föreslår vissa ändringar i lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall. Anstånd med inbetalning av avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter får beviljas för högst sju redovisningsperioder. Det föreslås även att anstånd för dessa skatter och avgifter samt mervärdesskatt som redovisas månadsvis får beviljas för redovisningsperioder som infaller under januari 2021. Det … Read more

Förlängd skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda

Under 2020 infördes en tillfällig skattefrihet för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen. Det infördes också en tillfällig skattefrihet för gåvor upp till ett värde på 1 000 kronor per anställd som en arbetsgivare kan ge till sina anställda. Nu föreslår regeringen att förmån av fri parkering och gåva således föreslås gälla förmån … Read more

Fortsatt förstärkt stöd vid korttidsarbete

Ändringen innebär att den förstärkning av stödet som gäller under perioden januari–mars 2021 förlängs med en månad till och med den 30 april 2021. En arbetstagares arbetstidsminskning får därmed uppgå till 80 procent under april 2021 och staten kommer under samma period stå för 75 procent av kostnaderna för arbetstidsminskningen.