Ändrade regler för avstämningsdag

Från 3 september 2020 ändras antalet bankdagar för avstämningsdag för bolagsstämma i avstämningsbolag. Avstämningsdagen är nu i stället 6 bankdagar före stämman. Rätten att deltaga i bolagsstämman tillkommer nu den som upptagits som aktieägare i utskrift av aktieboken som görs 6 bankdagar före stämman, tidigare 4 dagar. En nyhet gäller även att den som har sina aktier förvaltarregistrerade och som ska rösträttsregistrera sina aktier för att kunna delta och rösta på stämman. Denna rösträttsregistrering görs som tidigare av förvaltaren på aktieägarens begäran och men nu ska förvaltaren ha genomfört registreringen senast 4 bankdagar före stämman.

Rätten att delta i bolagsstämma i s.k. kupongbolag är oförändrad och tillkommer den aktieägare som på dagen för stämman är införd i aktieboken.