HFD Disciplinpåföljd för intygsgivare i BRF saknr stöd i lag

HFD anser att bestämmelserna i bostadsrättsförordningen strider mot de normgivningsregler som gällde vid tillkomsten av bestämmelsen. Beslutet om disciplinåtgärd mot intygsgivare kan därför Boverket inte utförda så som här gjorts.

Dela vår sida på sociala medier!