Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring privatbostad

Regeringen föreslår att kapitalvinster vid avyttring av privatbostad ändras på så sätt att taket för uppskovsbelopp höjs från 1,45 miljoner kronor till 3 miljoner kronor för avyttringar som görs efter den 30 juni 2020

Dela vår sida på sociala medier!