Kreditgarantier 100 000 MSEK för lån till små och medelstora företag,

Genom Coranaviruset har företagens omsättning har kraftigt reducerats, vilket medför inkomstbortfall och för många företag ett akut finansieringsbehov. Kreditinstituten har kapital och likviditet för att kunna ge krediter, men ytterligare åtgärder behöver vidtas för att upprätthålla kreditmarknadens funktionssätt. Regeringen föreslår därför att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 ställa ut kreditgarantier om sammanlagt högst 100 000 000 000 kronor till kreditinstitut som bedriver verksamhet i Sverige för lån till i första hand små och medelstora företag, som på grund av det nya coronaviruset fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt bedöms vara livskraftiga. Företagen ska ha sin huvudsakliga verksamhet eller sitt säte i Sverige.