Tillfällig skattereduktion för ökade lönekostnader

Regeringen föreslår att det införs en tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin. Skattereduktionen ges till fysiska personer med arbetsinkomster överstigande 60 000 kr och understigande 500 000 kr om året.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 december 2021 och tillämpas första gången för det beskattningsår som börjar från och med 2021-01-01. Lagen föreslås upphöra vid utgången av 2022.

Förslaget går nu ut på remiss och svar ska ha inkommit senast 12 februari 2021. Beslut i riksdagen beräknas ske under våren.

Dela vår sida på sociala medier!