Tillfälliga åtgärder för att underlätta bolags- och föreningsstämmor

 

En konsekvens av Corona problemen är att det blir svårare för aktieägare och föreningsmedlemmar att delta i de kommande årsstämmorna, som för det stora flertalet bolag och föreningar ska genomföras de närmaste månaderna

Regeringen lämnar därför ett förslag till riksdagen som delvis ska löser problemen. Förslageat  innebär att det ska införas en ny lag med tillfälliga bestämmelser som utökar möjligheten till fullmaktsinsamling, poströstning och deltagande genom ombud vid bolags- och föreningsstämmor. Bestämmelserna möjliggör att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere, samtidigt som aktieägarna och medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt under de rådande omständigheterna. Tyvärr ges inte möjligheten att senarelägga stämman vilket vore det bästa för de aktieägarna som vill göra sin personliga röst hörd på stämman.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 15 april 2020 och upphöra att gälla vid utgången av 2020.

Dela vår sida på sociala medier!