Utdelningsreglerna 2019 Oförändrade!

 

3:12-reglerna är det som styr hur fåmansföretagare blir beskattade för utdelning från det egna bolaget. Den budgeten som riksdagen röstades igenom i december 2018 innebär att 3:12 reglerna blir oförändrade vad gäller den årliga uppräkningen av den gräns under vilket en utdelning är skattemässigt fördelaktig – gränsbeloppet.

Utdelningen under gränsbeloppet beskattas med 20 %.

Gränsbelopp kan beräknas enligt två regelverk, förenklingsregeln eller huvudregeln. Du får använda den av reglerna som ger det högsta gränsbeloppet. Notera att gränsbeloppet avser själv bolaget. Är det flera delägare måste summan av deras utdelning ligga under gränsbeloppet.

Förenklingsregeln kan alla aktiebolag använda sig av vid sin utdelning till aktieägarna.  Den innebär att gränsbeloppet årligen räknas upp med ett schablonbelopp.

  • gränsbeloppet 2018: 169 125 kr
  • gränsbeloppet 2019: 171 875 kr
  • gränsbeloppet 2020: 177 100 kr

 

Huvudregeln kan ge ett högre gränsbelopp om bolaget har många anställda. Vill du veta mer om huvudregeln maila mig på¨[email protected]

Den av riksdagen fastställda budgeten innehåller även en bestämmelse om att problemen vid generationsskiften ska tas bort.