Vår rådgivning till er personal om era pensioner är inte skattepliktig

Högsta förvaltningsdomstolen har i dom den 6 december 2018 fastslagit att pensionsvägledning i form av information och rådgivning till anställda som bekostas av arbetsgivaren och som avser de pensionsförmåner som arbetsgivaren har utfäst utgör ingen förmån för den anställde. Något förmånsvärde ska därför inte tas upp till beskattning.

Pensionsvägledning eller rådgivning som även omfattar den anställdes allmänna pension, övriga pensionstjänster samt andra tillgångar och familjerättsliga frågor, allt i relation till den anställdes totala ekonomiska förhållanden och familjesituation, anses dock vara en skattepliktig förmån