100 000 företag har inte anmält verklig huvudman

Av de närmare 800 000 företag och organisationer som är skyldiga att anmäla verklig huvudman är det fortfarande ca 100 000 som ännu inte anmält verklig huvudman till Bolagsverket.  De som inte anmäler kan av Bolagsverket föreläggas att mot vite anmäla. Reglerna om verklig huvudman gäller inom hela EU. I Danmark är man lite tuffare här föreläggs företagen att företaget tvångslikvideras om inte anmälan inkommer inom förelagd tid.