Krav på e-faktura vid offentlig upphandling

Fakturor till offentlig sektor ska vara elektroniska

Enligt ett EU-direktiv ska alla fakturering till myndigheter fr.o.m. 2019 ske med e-faktura. Redan nu kan alla statliga myndigheter ta emot e-faktura och ca 90 % av kommuner och landsting. Behöver du hjälp med att förbereda ditt företag för detta kan vi på Aktiebolagstjänst hjälpa dig.