Dags att lämna in skattejämkning för 2019

 

Den 5 november är senaste dagen att lämna in ansökan om skattejämkning för att den ska gälla från januari 2019. Vid senare ansökan gäller jämkningen så snart Skatteverket har fattat beslut.  Nytt för i år är att man måste ansöka om jämkning varje år, det går inte längre att ha stående jämkning. Skattejämkning görs exempelvis av er som har som har stora avdragsgilla ränteutgifter eller som har inkomster från flera olika arbetsgivare eller pensionsinstitut. Sköter Aktiebolagstjänst era löner kontaktar vi er särskilt om detta.

De personer som tidigare haft stående jämkning måste nu själv ansöka på nytt varje år.

Motiv för att jämka är att skatten som dras varje månad ska bli mer rätt från början, så att man slipper stor kvarskatt eller skatteåterbäring. Det kan vara aktuellt för den som har stora ränteutgifter eller inkomster från flera arbetsgivare eller pensionsinstitut. Den som bara jobbar en del av året eller har stora avdragsgilla kostnader för resor till och från arbetet kan också ha motiv att jämka