Försvinner alla stafettläkare 1 juli 2019?

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom fastställt att uthyrning av läkare och sjuksköterskor är momspliktig verksamhet. Skatteverket skriver den 25 oktober 2018 i ett ställningstagande till domen ”Mot bakgrund av ovanstående  bör beslut på initiativ av verket som föranleds av ställningstagandet inte avse redovisningsperioder före den 1 juli 2019.  (Aktiebolagstjänst kommentar: med ovanstående avseende domen och Skatteverkets ställningstagande har Marknaden har således på sig till den 1 juli 2019 innan Skatteverket kommer att börjar agera.