Dags att tag tag i årsredovisning per 30 juni

Har du ännu inte upprättat din årsredovisning per 30 juni 2018 är det hög tid att börja. Bolagsverket ska senast den 31 januari 2019 ha en av bolagsstämman fastställd årsredovisning.  Skatteverket ska ha inkomstdeklarationen, om den lämnas på papper senast 15 december 2018 och om den lämnas elektroniskt senas 15 januari 2019. På papper således redan om några dagar.