Ekonomiska föreningar ska nu anmäla ordförande

 

De föreningsformerna som följer lagen om ekonomiska föreningar ska anmäla sin styrelseordförande till Bolagsverket senast den 31 december 2019. De föreningsformer det gäller är:

  • ekonomisk förening
  • bostadsrättsförening
  • bostadsförening
  • kooperativ hyresrättsförening
  • sambruksförening.

För bostadsrättsföreningar och ekonomiska föreningar kan anmälan ske via www.verksam.se övriga föreningsformer får anmäla sin ordförande direkt till Bolagsverket. Anmälan via verksamt.se kostar 700 kronor och anmälan direkt till Bolagsverket kostar 1 000 kronor.