Nya regler vid internationell handel med varor

Nya hårdare bevisregler för försäljning av varor till EU och till länder utanför EU införs 2020 och 2021. Den dokumentation som ska visa att varorna transporterats till annat land måste vara korrekt för att försäljning ska kanna ske utan moms. Är det brister i dokumentationen finns risk att bolaget påförs svensk moms och i värsta fall skattetillägg. Nya regler om distanshandel (internethandel) kommer att innebära ganska stora förändringar. Vi återkommer om detta.