Elektronisk betalning för rätt till ROT- och RUT-avdrag

Krav på elektronisk betalning för rätt till ROT- och RUT-avdrag från och med 1 januari 2020

Riksdagen har fattat beslut om att införa krav på elektronisk betalning för att få rätt till rotavdrag och rutavdrag.

Exempel på elektronisk betalning är betalning med kontokort, överföring från bankkonto eller med Swish. Betalningen ska innehålla uppgifter om avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt. Betalning med presentkort kan inte godtas. Reglerna gäller för alla arbeten som betalas från och med 1 januari 2020, även om arbetet påbörjades tidigare.