Kontrolluppgifter för kapitalinkomster ska lämnas

Inga kontrolluppgifter för lön och pension i år

Förra året vid den här tiden skickade arbetsgivare och pensionsutbetalare ut kontrolluppgifter till alla som de betalat ut lön eller pension till. I år kommer de inte att göra det, eftersom inkomster och skatter under 2019 istället har redovisats löpande, månadsvis och individuellt för varje person. För räntor, utdelningar och andra kapitalinkomster ska fortfarande kontrolluppgifter lämnas.

I 2020 års deklaration är det de uppgifter som arbetsgivare och pensionsbolag skickat in till Skatteverket varje månad som kommer att vara förifyllda i deklarationen.

Alla som haft lön eller pension kan logga in på skatteverket.se och se vad som är redovisat varje månad, för att kontrollera uppgifterna.