Förstärkt FoU-avdrag från 1 april

Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning och utveckling i ett företag, det så kallade FoU-avdraget, fördubblas från 10 till 20 procent. Dessutom höjs taket för nedsättningen från 230 000 kr till 450 000 kr per månad.

FoU-avdraget innebär att företag som anställer personer som arbetar med forskning och utveckling betalar en lägre arbetsgivaravgift.

Regeringens förslaget föreslås träda i kraft den 1 april 2020.