Förenklingsregler vid överföring till avropslager

Den 1 januari 2020 infördes förenklingsregler vid överföring av varor till ett avropslager, d.v.s. ett lager från vilket i förväg kända köpare vid behov kan förvärva varor. Reglerna innebär att överföring av varor från Sverige till ett avropslager i ett annat EU-land inte behöver jämställas med en omsättning. Motsvarande överföringar från ett annat EU-land till ett avropslager i Sverige ska inte heller anses som ett unionsinternt förvärv.

För de företag som väljer att inte tillämpa förenklingsreglerna, gäller de allmänna bestämmelserna i ML om att en överföring av en vara under vissa förutsättningar jämställs med en omsättning.