Räntan på skattekontot

Från den 1 november höjdes Basräntan till 2,5 %. Det innebär att räntorna på skattekontot ändras. Kostnadsräntan höjs från 1,25 % till 2,50 % och den förhöjda kostnadsräntan höjs från 16,25 % till 17,5 %. Som en effekt av att basräntan höjs är det för första gången sedan 2017 företaget får intäktsränta på positivt saldo på sitt skattekonto. För den som vill ha pengar kvar på skattekontot efter avstämningsdagen måste man lägga in en utbetalningsspärr.