Laga i stället för att köpa nytt – sänkt mervärdesskatt på vissa produkter

Regeringen föreslår att mervärdesskatten sänks från 12 procent till 6 procent för reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne. Förslaget syftar till att förstärka de befintliga incitamenten i mervärdesskattesystemet för att få fler att laga och ändra redan tillverkade varor i stället för att köpa nytt. Förslaget medför ändringar i mervärdesskattelagen.  Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.