England nu inte EU

Vid midnatt mellan den 31 januari och 1 februari 2020 lämnade Storbritannien EU. Utträdet ur EU sker under ordnade förhållanden, det finns ett avtal brittiska parlamentet och EU som reglerar hur.

Den 1 februari 2020 börjar en övergångsperiod att löpa som sträcker sig till och med den 31 december 2020. Under den övergångsperioden förväntas centrala delar av den framtida relationen mellan EU och Storbritannien förhandlas fram i ett frihandelsavtal. Storbritannien kommer under den här övergångsperioden att vara fortsatt knutet till EES.

Från och med den 1 januari 2021 kommer företrädare och funktionärer i företag och filialer som är bosatta i Storbritannien att anses vara bosatta utanför EES-området. Dessa företag och filialer kan då behöva ansöka om dispens från bosättningskravet, förutsatt att Storbritannien och EU då har lyckats komma överens om ett frihandelsavtal.