RUT-utredningen föreslår att rutavdraget höjs och utökas med fyra tjänster:

 

  • Tvätt vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten.
  • Möblering av bostad, inklusive montering av nya möbler.
  • Transport av bohag till andrahandsbutiker, loppmarknader och
    liknande där bohaget kan komma till återanvändning samt till och från magasinering.
  • Enklare tillsyn av bostad, t.ex. ett fritidshus.

Förslaget innebär även att rutavdraget höjs till 75 000 kr per person och år. Rotavdragets tak på 50 000 kr blir oförändrat. Förslaget ska träda i kraft 1 januari. 2021