Extra inbetalning för att slippa ränta på kvarskatt?

 

För att undvika ränta på kvarskatten ska det som överstiger 30 000 kr betalas in senast den 12 februari. Efter det datumet utgår ränta (ej avdragsgill) med 1,25 procent för det överstigande beloppet.

Kvarskatt som understiger 30 000 kronor påförs ränta från och med den 5 maj.