Kravet att upprätta års- och koncernredovisning i enhetligt elektroniskt format

Års- och koncernredovisningar för noterade bolag som avser räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare måste redovisas i digital form till Bolagsverket. Så småningom kommer samma krav att ställas på alla aktiebolag.

Dela vår sida på sociala medier!