Skattereduktion för gåvor till välgörenhet

Den 1 juli i år återinfördes skattereduktion för gåvor som skänks av privatpersoner till ideell verksamhet. För att avdraget ska kunna utnyttjas ska minst 2 000 kronor ha skänkts under året.

Skattereduktion gäller för penninggåvor från privatpersoner  till svenska stiftelser, svenska ideella föreningar och svenskregistrerade trossamfund vars ändamål är att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning. Gåvomottagarna ska vara godkända av Skatteverket.

Den som har fyllt 18 år och har skänkt minst 2 000 kronor under ett år får dra av 25 procent av det skänkta beloppet. De enskilda pengagåvorna får inte vara mindre än 200 kronor för att vara avdragsgilla.

Avdraget är 25 % av gåvan och avdraget kan vara högst 1 500 kronor om året. För att kunna dra av 1 500 ska du ha skänkt minst 6 000 kr.

www.skv.se kommer att upprättas en lista över godkända gåvomottagare.