Moms vid affärer med England

Storbritannien är på väg att lämna EU. Beslut har fattats och en övergångsperiod pågår till den 31 december 2020.

Fram till och med 31 december 2020 kommer EU:s regelverk att fortsätta gälla. Momsen och punktskatter ska under denna period ska hanteras som vanligt.

Övergångsperioden kan förlängas med ett eller två år. Senast 1 juli 2020 måste beslut om förlängning fattas. Vi återkommer efter 1 juli 2020 med besked om vad som då kommer att gälla.