Särskild utredare ska undersöka om mervärdesskatt för uthyrd vårdpersonal kan tas bort

Motivet är se om kravet på moms för bemanningen inom hälso- och sjukvården, tandvården och den sociala omsorgen ska kunna tas bort eller på annat vis neutraliseras.  Finns förutsättningar för att ändra mervärdesskattelagen så att uthyrning av vårdpersonal för sjukvård, tandvård och social omsorg undantas från mervärdesskatt. Om en ändring av mervärdesskattelagen inte bedöms möjlig, undersöka förutsättningarna för att på annat sätt neutralisera konsekvenserna av en förändrad skatteplikt vid uthyrning av personal till hälso- och sjukvård, tandvård och social omsorg. Utredningen ska redovisas förs 1 april 2021 så det lär dröja innan någon ändring kan ske.