Nedsättning arbetsgivaravgifter för den först anställda görs permanenta

 

Sedan 2017 finns en möjlighet för vissa s.k. enmansföretag att få en nedsättning av arbetsgivaravgifterna när en första person anställs i företaget. Nuvarande regler tillfälliga och upphör vid utgången av år 2021. Regeringen har nu kommit med att förslag om att göra bestämmelserna permanenta.  För arbetsgivare som anställt en första person före utgången av 2020 innebär förslaget inte någon skillnad mot nuvarande regler utöver att möjligheten till nedsättning inte upphör vid utgången av 2021.