Ny lag om penningtvätt och finansiering av terrorism

Regeringen har lämnat en proposition till Riksdagen om nya åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Förslaget innebär att nuvarande om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism upphävs och ersätts av en ny lag med samma rubrik. Bestämmelserna i den nya lagen riktar i huvudsak skyldigheter mot fysiska och juridiska personer som utövar finansiell och viss annan verksamhet så som redovisningstjänster att förebygga, upptäcka och förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism i sin verksamhet.
Syftet är att genomföra fjärde penningtvättsdirektivet att alla företags verkliga huvudmän ska finnas registrerade hos en statlig myndighet. Bolagsverket som i Sverige fått det ansvaret beräknar med att ca 800 000 företaga före 1 jan 2018 måste hos Bolagsverket registrera verklig huvudman. Registrering kommer att kunna ske elektroniskt fr.o.m. september 2017 och vara gratis fram till 1 februari 2018.
Den nya lagen innehåller bestämmelser som syftar till att öka insynen i fråga om ägande i och kontroll av juridiska personer och juridiska konstruktioner såsom truster och stiftelser.
För att genomföra fjärde penningtvättsdirektivets och den nämnda EU-förordningens krav på tillsyn och på sanktioner som ska kunna meddelas mot den som överträder de nationella bestämmelserna föreslås ändringar i nästan 20 olika svenska lagar bl.a. revisorslagen, lagen om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet, lagen om elektroniska pengar och lagen om värdepappersmarknaden.
Lagändringarna som föreslås träda i kraft den 2 augusti 2017 ligger nu hos Riksdagen och beslut är planerat till 20 juni 2017.
Verklig huvudman?
Verklig huvudman är den eller de fysiska personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

Lämna en kommentar