Arbetsgivardeklaration redovisas på nytt sätt nästa år

Nu redovisas alla löner och avdragen skatt i en klumpsumma för alla anställda. Från och med 1 juli 2018 ska arbetsgivare med personligare och mer än 15 anställd redovisas arbetsgivardeklarationer på individnivå och från 1 januari 2019 ska alla arbetsgivare redovisa löner och avdragen skatt på individnivå.

Med det nya sättet att redovisa kopplas utbetalda löner och avdragen skatt redan från början till respektive anställd. Redovisningen ska även fortsättningsvis sker månadsvis och gör det lättare för både arbetsgivare och anställda att snabbare att se att allt blir rätt. Löntagare kommer att kunna logga in på Skatteverkets tjänst Mina sidor och se sina egna, individuella uppgifter som arbetsgivaren har redovisat.

De  programvara för bokföring och lönehantering som Aktiebolagstjänst använder anpassas nu för att vi enkelt ska kunna hanterad de nya reglerna som vi tror kommer att göra det lätt att göra löneredovisningarna till Skatteverket.