Bokföringsnämnden föreslår att företag i redovisning får ianspråkta ersättningsfond i K2

I april lämnade Bokföringsnämnden, BFN, ett  förslag om att ett företag får redovisa en ianspråktagen ersättningsfond som obeskattad reserv. Förslaget är ett tillägg till reglerna i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2) om redovisning av obeskattade reserver.

Lämna en kommentar