Undantag från skatteplikt för vissa interna tjänster, mervärdesskatt

Skatteverket har gjort ett nytt ställningstagande vad gäller moms och interna tjänster. Nedanstående fem villkor måste vara uppfyllda för att undantaget från skatteplikt för vissa interna tjänster ska kunna tillämpas.

  1. Det ska vara fråga om en fristående grupp mellan vilka de interna tjänsterna utförs.
  2. Medlemmarna ska bedriva verksamhet som inte medför skattskyldighet.
  3. Tjänsterna som tillhandahålls medlemmarna ska vara direkt nödvändiga för den verksamhet som inte medför skattskyldighet.
  4. Tjänsterna ska tillhandahållas till självkostnadspris.
  5. Undantaget från skatteplikt får inte i sig medföra snedvridning av konkurrensen.

Lämna en kommentar