Ny tillämpning av begreppet sjukperiod

En dom i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har ändrat hur Försäkringskassan ska tolka begreppet sjukperiod. HFD drar slutsatsen att sjukperiod är den tid då en persons arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom med minst en fjärdedel i det vanliga arbetet oavsett om sjukpenning har betalats ut eller inte.

Det innebär att en sjukperiod kan pågå även om en person inte kan få sjukpenning efter dag 180 i rehabiliteringskedjan för att arbetsförmågan inte bedöms vara nedsatt i ett normalt förekommande arbete.

HFD:s dom innebär att om en person, som tidigare har fått avslag efter dag 180, ansöker om sjukpenning på nytt och har haft nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom mot det vanliga arbetet sedan sjukpenning senast betalades ut är det fortfarande samma sjukperiod. Arbetsförmågan ska då bedömas mot ett normalt förekommande arbete redan från första dagen. Det spelar ingen roll att det har gått 90 dagar eller mer sedan sjukpenning senast betalades ut. Eftersom det är samma sjukperiod måste personen också visa läkarintyg redan från första dagen