Nya regler för egen solcellsanläggning

Skatteverket har kommit med ett nytt ställningstagande som innebär följande: Inkomsterna från en solcellsanläggning på villa, sommarstuga eller annan byggnad på den egna tomten beskattas som kapitalinkomst enligt 42 kap. 30 § inkomstskattelagen som produkt från en privatbostad. I många fall blir det ingen inkomstskatt eftersom man varje år får ett schablonavdrag på 40 000 kr som dras av från de totala inkomsterna av varje fastighet. Inkomsten från solcellerna ska således läggas samman med inkomst från uthyrning.

Produktion av el genom solceller kan också ge rätt till en skattereduktion. Rätt till skattereduktion har den som
1. framställer förnybar el,
2. i en och samma anslutningspunkt matar in förnybar el och tar ut el,
3. har en säkring om högst 100 ampere i anslutningspunkten, och
4. har anmält till nätverksföretaget att förnybar el framställs och matas in i anslutningspunkten.

Underlaget för skattereduktionen är den lägsta mängden el som matas in respektive matas ut i anslutningspunkten. Högsta möjliga underlag är 30 000 kilowattimmar (kWh) per person och anslutningspunkt. Skattereduktionen är 60 öre/kWh. Om flera personer har anmält att de framställer och matar in förnybar el i en och samma anslutningspunkt, ska underlaget fördelas lika.

Nätverksföretaget lämnar uppgift om underlaget till Skatteverket, som tillgodoför skattereduktionen vid beräkning av slutlig skatt.