Utökad tid för ersättning till riskgrupper

Förmånstiden för förmånerna som med anledning av covid-19 kan lämnas till vissa riskgrupper, vissa anhöriga till riskgrupper och föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn utökas nu från 90 till 184 dagar. Ersättning kan därmed ges för samtliga dagar i perioden den 1 juli till och med den 31 december 2020.

Giltighetstiden för förordningen om viss sjukpenning i förebyggande syfte  och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19 har tidigare förlängts till utgången av 2020. Samma gäller giltighetstiden för förordningen om viss tillfällig föräldrapenning med anledning av sjukdomen covid-19. I förordningarna finns bestämmelser om förmåner som med anledning av covid-19 kan lämnas till vissa riskgrupper, vissa anhöriga till riskgrupper och föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn.

Det antal dagar för vilka respektive förmån kan lämnas utökas nu från 90 till 184, så att det är möjligt att få ersättning under hela perioden den 1 juli till och med den 31 december 2020.