Nya skatteregler vid ägarskifte

Från 1 juli gäller nya skattereglerna vid ägarskifte.
Riksdagen har nu antagit regeringens förslag som innebär att vid ägarskifte gäller samma skatteregler oavsett om man överlåter sitt fåmansföretag inom eller utom familjen. De nya bestämmelserna kommer att börja gälla från 1 juli 2019. Fram till dess är ägarskifte inom familjen högre beskattat.
De nya reglerna får anses förmånliga och det finns därför en risk att de inte kommer att vara oförändrade under en längre tid.