Växastödet förlängs från 12 till 24 månader

För att underlätta för fler företagare att våga ta steget att anställa en första person föreslår regeringen att den längsta tid som ett företag har rätt till växastöd förlängs från 12 till 24 kalendermånader i följd. De nya bestämmelserna ska tillämpas på anställningar som har påbörjats efter den 28 februari 2018. För anställningar som har påbörjats före den 1 mars 2018 gäller fortfarande de äldre bestämmelserna om växastödet under längst 12 kalendermånader. För dessa finns möjlighet att ansöka om förlängt stödet från 12 till 24 månader.