Nytt från Regering – Coronastödsproposition

Regeringen har lämnat förslag till riksdagen om fortsatt möjlighet till stöd vid korttidsarbete. Förslaget avser tiden 1 december 2020–30 juni 2021 och innebär att staten tar en större andel av kostnaderna för korttidsarbete. Arbetstidsminskning på 80 procent kan då införs under perioden 1 januari–31 mars 2021. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 15 februari.

Det föreslås vidare en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift på ersättning till personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 6 februari . Bestämmelsen ska tillämpas på ersättning som utges under perioden 1 januari 2021–31 mars 2023.

Propositionen innehåller även förslag om medel för att både utöka och förstärka omställningsstödet för perioden januari–februari 2021. Vidare lämnas förslag om medel för ett ytterligare förstärkt omställningsstöd i de fall regeringen beslutar om stängning av vissa verksamheter.

Förslag lämnas också om ökade medel för sjukpenning, för att tillfälligt kunna ge stöd från dag 180 i rehabiliteringskedjan.

Dela vår sida på sociala medier!