Fortsatt förstärkt stöd vid korttidsarbete

Ändringen innebär att den förstärkning av stödet som gäller under perioden januari–mars 2021 förlängs med en månad till och med den 30 april 2021. En arbetstagares arbetstidsminskning får därmed uppgå till 80 procent under april 2021 och staten kommer under samma period stå för 75 procent av kostnaderna för arbetstidsminskningen.

Dela vår sida på sociala medier!