Förlängd skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda

Under 2020 infördes en tillfällig skattefrihet för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen. Det infördes också en tillfällig skattefrihet för gåvor upp till ett värde på 1 000 kronor per anställd som en arbetsgivare kan ge till sina anställda.

Nu föreslår regeringen att förmån av fri parkering och gåva således föreslås gälla förmån som lämnas under perioden 1 januari–31 december 2021.  Detta ska ske genom införandet av en ny, tillfällig lag. Som ska träda i kraft den 1 maj 2021 men gälla för förmån som lämnas från och med den 1 januari 2021.

Dela vår sida på sociala medier!