Ytterligare utökning av möjligheterna till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

Regeringen föreslår vissa ändringar i lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall. Anstånd med inbetalning av avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter får beviljas för högst sju redovisningsperioder. Det föreslås även att anstånd för dessa skatter och avgifter samt mervärdesskatt som redovisas månadsvis får beviljas för redovisningsperioder som infaller under januari 2021. Det föreslås också att anståndsavgiften ska tas ut med 0,1 procent på beviljat anståndsbelopp per kalendermånad.

Dela vår sida på sociala medier!