Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda

Sedan 2017 finns en möjlighet att få en nedsättning av arbetsgivaravgifterna när en första person dom anställs i företaget. I lagrådsremissen föreslås att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för den först anställda tillfälligt utvidgas.

Den tillfälliga utvidgningen av nedsättningen ska gälla företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer samt företag som har en anställd och som anställer ytterligare en person. Nedsättningen ska gälla för anställningar som påbörjas under perioden 1 juli 2021–31 december 2022.

Har du bara en anställd och funderar på att anställa en till, vänta då till efter den 1 juli 2021.

Dela vår sida på sociala medier!