Regeringen har beslutat om förlängning av tillfälliga åtgärder i sjukförsäkringen

Regeringen har idag fattat beslut i de, sedan tidigare aviserade, förlängarna för vissa tillfälliga åtgärder i sjukförsäkringen till 30 april 2021.

Här följer de tillfälliga åtgärder som regeringen har beslutat om att förlänga till 30 april 2021:

  • Ersättning för karensavdrag med ett schablonbelopp om 810 kr.
  • Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna med ett schablonbelopp om 810 kr per dag.
  • Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala.

Regeringen har tidigare aviserat att undantag vid prövningen mot normalt förekommande arbete i sjukpenningen vid inställd vård eller rehabilitering ska förlängas till 30 juni 2021. Idag har regeringen beslutat om att förlänga denna åtgärd.

Dela vår sida på sociala medier!