Skatteverkets förtydligande kring friskvårdsbidrag

 

Körsång, fiske och agility är exempel på aktiviteter som man inte kan använda företagets friskvårdsbidrag till. Om arbetsgivaren betalar det blir det en skattepliktig förmån för den anställde.

Avsikten med friskvårdsbidraget har aldrig varit att arbetsgivaren skattefritt ska kunna betala olika fritidsintressen och naturupplevelser eller träning av ett husdjur, även om aktiviteten leder till ett ökat välbefinnande eller att det innebär motion.

Personalvårdsförmån, motion och friskvård

Skattefria personalvårdsförmåner är förmåner av mindre värde som syftar till att skapa trivsel i arbetet. Det kan vara friskvårdsbidrag, motionsaktiviteter och enklare förfriskningar som kaffe eller frukt på arbetsplatsen.

Vilka friskvårdsaktiviteter är skattefria?

Grundregeln är att de flesta motions- och friskvårdsaktiviteter räknas som skattefri personalvårdsförmån. Utrustningen som golfklubbor, löparskor eller skidor är däremot inte en skattefri förmån. Det gäller oavsett om du köper eller hyr utrustningen.

Vad är en personalvårdsförmån?

Arbetsgivaren kan ge sina anställda möjlighet till enklare slag av motion och friskvård. Personalvårdsförmåner är skattefria för den anställda. Det innebär att arbetsgivaren inte ska göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter på förmånen.

För att förmånen ska räknas som en personalvårdsförmån ska den:

  • vara av mindre värde
  • rikta sig till hela personalen.

Exempel på skattefria personalvårdsförmåner

Exempel på personalvårdsförmåner som kan vara skattefria:

  • friskvårdsbidrag som den anställda kan använda till enklare motion och annan friskvård, till exempel ett gymkort eller ridlektioner
  • motionsaktiviteter eller gymkort som arbetsgivaren betalar för
  • kaffe, frukt och annan enklare förtäring i samband med arbetet som inte kan ses som en måltid
  • trivselutflykter.